Playbackteater

Varje människas liv innehåller historier: glada och sorgliga händelser, spännande upplevelser och korta möten som vi av någon anledning minns väl. I denna workshop, riktade till vuxna, får deltagarna berätta en historia från sitt liv som de andra deltagarna sedan dramatiserar genom improvisation. Workshopen inleds med improvisations- och ”lära känna varandra”-övningar som skapar en trygg stämning i gruppen. Sedan får var och en berätta sin historia och resten av gruppen dramatiserar och återupplever dessa intressanta livsberättelser en i taget.

Workshopen använder sig av metoden playback-teater. Max gruppstorlek är 15 deltagare och workshopens längd är då ungefär två timmar. Är gruppen mindre tar workshopen kortare tid medan det om det finns fler intresserade ordnas flera tillfällen istället för att göra gruppen större. Det är inte möjligt att komma endast som åskådare eftersom vi vill att alla ska delta i workshopen på samma villkor och känna sig trygga när de berättar sin egen berättelse.