Om gruppen

Never-Ending Stories är en teatergrupp som grundades 2011 av två skådespelare och dramapedagoger. De har sina rötter i Finland, är för tillfället bosatta i Frankrike och har hela Europa som sitt arbetsfält. Verksamheten sker både på svenska och finska och gruppens fokus ligger främst på interaktiva teaterföreställningar. De samarbetar även gärna med konstnärer av olika discipliner. Gruppmedlemmarna har jobbat med olika kulturentreprenörer i Sverige, Finland och Frankrike och gjort turnéer med olika produktioner i över 10 europeiska länder.

Bild: Henrika Kurkimäki

Bild: Henrika Kurkimäki

Sanna Sandberg

Bild: Henrika Kurkimäki

Bild: Henrika Kurkimäki

Skådespelare, dramapedagog, producent, regissör, manusförfattare, finsktalande kontaktperson i Never-Ending Stories, kandidat inom scenkonst samt master i filosofi (estetiska vetenskaper, inriktning litteraturvetenskap, biämne teatervetenskap).

Konstnärlig arbetserfarenhet
– Skådespelare och dramapedagog (arbetsgivare bl.a. Never-Ending Stories, Sveriges Television, UusiTeatteri, Svenska Skolan i Paris, Théâtre de la Coupe och Pariisin Suomi-koulu).
– Manusförfattare (arbetsgivare bl.a. Never-Ending Stories och Sveriges Television. Även skrivit sitt konstnärliga slutarbete Att vara här – nu.)
– Programledare (arbetsgivare bl.a. Sveriges Television och Viihdekolmio)
– Projektledare (UT OPEN, ett evenemang för unga artister, ordnas en gång i månaden på UusiTeatteri i Stockholm)
– Marknadsförings- och säljassistent (arbetsgivare UusiTeatteri)
– Producent (arbetsgivare Never-Ending Stories)
– Regissör (arbetsgivare Maximus-kören. Även regisserat sitt eget slutarbete Att vara här – nu)
– Skribent (researtiklar för tidningen Vasabladet. Även kandidatuppsatsen Ohjaajan roolit luovassa prosessissa, kandidatuppsatsen Teatrala och cinematiska drag i Shaun Tans The Arrival samt masteruppsatsen Babars andra roller. Performativitet och makt i bilderböcker).

Medverkat i
Svammel, Gästvänlighet, Operation tränäsa, It´s a boy!, The promised land (Never-Ending Stories), Ankomsten (UusiTeatteri), Karamelli (Sveriges television), Samtida vittnen (Maximus-kören), Otur i turen (en kortfilm).

Intressen
Kultur (i estetisk och antropologisk bemärkelse), språk, resande och löpning. I mina studier och mitt arbete har jag mest varit intresserad av intermediala aspekter i olika konstformer samt interaktiva elements möjligheter. Teater och litteratur är olika konstformer men även har många likheter: språket (det verbala och visuella), olika roller (skådespelaren, författaren, regissören, läsaren, publiken och deltagaren) samt fysisk närvaro och en oskriven överenskommelse om att det handlar om en fiktiv lek som är förutsättning för upplevelsen. Teater och läsning handlar om lek där man kan uppleva och lära sig saker som man inte kan bekanta sig med i vardagslivet.

Mål
Att möta nya konstnärer från olika länder och samarbeta mångsidigt med olika målgrupper och spännande artister. Att skriva texter och skapa teaterföreställningar som berör människor utan att bry sig om det sitter 8 eller 300 människor i publiken. Att regissera experimentella föreställningar både genom att använda befintlig dramatik men också skriva egna texter för olika målgrupper. Att befrämja intresset för språk och läsning samt använda dramapedagogiska verktyg i undervisningen. Att skapa ett nätverk som hjälper människor att upprätthålla det gemensamma språket och den gemensamma kulturen samt möjliggöra ett samarbete och en chans att utbyta erfarenheter genom konst.

Emil Sandberg

Bild: Henrika Kurkimäki

Bild: Henrika Kurkimäki

Skådespelare, producent, regissör, dramapedagog. Svensktalande kontaktperson i Never-Ending Stories.

Arbetserfarenhet (urval)
– Skådespelare och producent i språkprojektet Finska nu. Skapat och spelat två föreställningar samt marknadsfört och planerat och turnéer runtom i Sverige för dessa föreställningar.
– Regissör på UusiTeatteri
– Skådespelare i finskt barnprogram på Sveriges Television
– Skapat två föreställningar och flera demouppvisningar tillsammans med Never-Ending Stories
– Programansvarig i arrangörsgruppen för Knutpunkt 2014
– Producent i spelföretaget Aware Games

Intressen
I mitt yrkesliv är jag främst intresserad av lekens och fantasins förmågor. Leken ligger till grund för teater men även mycket olika fenomen i samhället. Genom fantasi och lek ges vi möjlighet att utforska det okända. I det här ligger även en interaktiv aspekt. För mig är det viktigt att konst inte förmedlas till en passiv publik, utan att de på olika sätt kan närma sig och undersöka verket. Spel och lek i dess olika former är bra på att inkludera alla medverkande och göra dem till likvärdiga deltagare.
När jag inte jobbar älskar jag att klättra, vandra, lajva och spela gitarr.

Mål
Att vara med i en plattform där nya kontakter kan knytas och utvecklas samt oberoende konstnärliga uttryck kan odlas. På denna grund vill jag skapa nya scenkonstuttryck och interaktiva former, framförallt för barn och unga, men även för en vuxen publik som inte så ofta får chansen att leka och upptäcka längre.