Never-Ending Stories är en tvåspråkig teatergrupp som grundades 2011 och spelar turnéföreställningar runtom i Europa. Gruppen arrangerar även kurser, dramaworkshops och annan dramapedagogisk verksamhet.

Bild: Henrika Kurkimäki

Bild: Henrika Kurkimäki